CÔNG CỤ TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG SƠN TƯỜNG

GET STARTED

0$

Cảm ơn, chúng tôi sẽ liên hệ bạn sớm!

Nhập thông số

Nhập chiều dài (m)

Nhập chiều rộng (m)

Nhập số tầng

Chiều cao TB 1 tầng

Lớp sơn lót trong

Lớp sơn màu trong

Lớp sơn lót ngoài

Số lớp sơn màu ngoài

Số mặt sơn ngoài trời
You need to select an item to continue

Tính toán khối lượng

DIỆN TÍCH SƠN TRONG NHÀ
DIỆN TÍCH SƠN NGOÀI NHÀ
You need to select an item to continue

Giá tổng

Giá ước tính cuối cùng là :

Summary

Mô tả Thông tin Khối lượng Giá
Giảm giá :
Tổng :
BẢNG TỔNG HỢP ĐƠN HÀNG

TÊN CÔNG VIỆC

DIỆN TÍCHQUY CÁCHSỐ LƯỢNGĐƠN GIÁTHÀNH TIỀN

[item-297_title]

[item-297_quantity]

[item-336_value]

[item-341_quantity]

[item-336_price]

[item-378_quantity]

[item-298_title]

[item-298_quantity]

[item-338_value]

[item-342_quantity]

[item-338_price]

[item-379_quantity]

[item-301_title]

[item-301_quantity]

[item-340_value]

[item-343_quantity]

[item-340_price]

[item-380_quantity]

[item-325_title]

[item-325_quantity]

[item-334_value]

[item-353_quantity]

[item-334_price]

[item-381_quantity]

[item-329_title]

[item-329_quantity]

[item-352_value]

[item-354_quantity]

[item-352_price]

[item-382_quantity]

TỔNG CỘNG

[total]

Summary

Mô tả Thông tin Khối lượng Giá
Giảm giá :
Tổng :

Compare listings

So sánh
Index