Tài liệu

Giaxaynha Thong tu so 112021TT BXD

Thông tư số 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 11 năm 2021 của Bộ Xây dựng về các nội dung quan trọng liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư này đã được đăng tải miễn phí trên trang web giaxaynha.com, mang lại cho mọi người cơ hội tiếp cận thông tin quan trọng về lĩnh vực này.

Compare listings

So sánh