GXN-11292315-Nhà phố Phúc Diễn-Hà Nội

 • Miễn phí
 • Giường: 4
 • Phòng tắm: 3
 • Chiều dài: 13.4
 • Chiều rộng: 10.8
 • Nhà phố

GXN-115021514-Nhà phố Nguyễn Đình Chiểu-TP.HCM

 • Miễn phí
 • Giường: 5
 • Phòng tắm: 6
 • Chiều dài: 17.5
 • Chiều rộng: 9
 • Nhà phố

GXN-11502313-Nhà phố Trần Huy Liệu-TP.HCM

 • Miễn phí
 • Giường: 3
 • Phòng tắm: 4
 • Chiều dài: 12
 • Chiều rộng: 3.2
 • Nhà phố
Đặc sắc

GXN-11292312-Nhà phố Tôn Đức Thắng-Hà Nội

 • Miễn phí
 • Giường: 4
 • Phòng tắm: 3
 • Chiều dài: 10
 • Chiều rộng: 9
 • Nhà phố

GXN-11292311-Nhà phố Quán Tình-Hà Nội

 • Miễn phí
 • Giường: 4
 • Phòng tắm: 4
 • Chiều dài: 9.3
 • Chiều rộng: 5.4
 • Nhà phố

GXN-119921010-Nhà phố Vũ Ninh-Bắc Ninh

 • Miễn phí
 • Giường: 4
 • Phòng tắm: 5
 • Chiều dài: 17
 • Chiều rộng: 2.1
 • Nhà phố

GXN-1129239-Nhà phố Khuất Duy Tiến-Hà Nội

 • Miễn phí
 • Giường: 3
 • Phòng tắm: 3
 • Chiều dài: 14
 • Chiều rộng: 4
 • Nhà phố

GXN-1199238-Nhà phố Phù Lưu-Bắc Ninh

 • Miễn phí
 • Giường: 3
 • Phòng tắm: 3
 • Chiều dài: 20
 • Chiều rộng: 4.5
 • Nhà phố

GXN-1114237-Nhà phố Hà Lầm-Quảng Ninh

 • Miễn phí
 • Giường: 3
 • Phòng tắm: 3
 • Chiều dài: 15.8
 • Chiều rộng: 4
 • Nhà phố

Compare listings

So sánh