Giáo trình Hướng dẫn Lập dự toán công trình xây dựng

Screen Shot 2023 11 21 at 22.47.55

Giáo trình hướng dẫn lập dự toán xây dựng của diễn đàn Dự toán.

Tác giả : Ths.Ks Lương Văn Cảnh

Link tải file : Tải tại đây

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh