Procore là gì? Lợi ích của Procore

Procore la gi


Procore là một nền tảng quản lý dự án xây dựng dựa trên đám mây, cung cấp cho các nhà thầu chung, nhà quản lý xây dựng, nhà thầu phụ và chủ sở hữu một bộ công cụ để quản lý hiệu quả các dự án xây dựng của họ.

Những tính năng chính của Procore

Quản lý dự án

Các tính năng quản lý dự án của Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi tiến độ, ngân sách và lịch trình của dự án. Các tính năng này bao gồm:

 • Theo dõi tiến độ: Procore cung cấp các công cụ để theo dõi tiến độ của các công việc, giai đoạn và dự án. Các nhà quản lý dự án có thể sử dụng các công cụ này để xác định các công việc đang bị trễ và các khu vực cần được chú ý.
 • Theo dõi ngân sách: Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi chi phí của dự án. Các công cụ này bao gồm báo cáo ngân sách, phân tích chi phí và cảnh báo vượt ngân sách.
 • Theo dõi lịch trình: Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi lịch trình của dự án. Các công cụ này bao gồm báo cáo lịch trình, phân tích tiến độ và cảnh báo trễ lịch trình.

Quản lý chất lượng

Các tính năng quản lý chất lượng của Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu đảm bảo rằng các dự án của họ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng. Các tính năng này bao gồm:

 • Theo dõi các tiêu chuẩn chất lượng: Procore cho phép các nhà thầu và chủ sở hữu lưu trữ và quản lý các tiêu chuẩn chất lượng của dự án.
 • Thực hiện các cuộc kiểm tra chất lượng: Procore cung cấp các công cụ để thực hiện các cuộc kiểm tra chất lượng. Các công cụ này bao gồm danh sách kiểm tra chất lượng, báo cáo kiểm tra chất lượng và hình ảnh chất lượng.

Quản lý an toàn

Các tính năng quản lý an toàn của Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu giảm thiểu rủi ro an toàn trên các dự án của họ. Các tính năng này bao gồm:

 • Theo dõi các quy trình an toàn: Procore cho phép các nhà thầu và chủ sở hữu lưu trữ và quản lý các quy trình an toàn của dự án.
 • Thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn: Procore cung cấp các công cụ để thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn. Các công cụ này bao gồm danh sách kiểm tra an toàn, báo cáo kiểm tra an toàn và hình ảnh an toàn.

Quản lý tài chính

Các tính năng quản lý tài chính của Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi chi phí và thanh toán của dự án. Các tính năng này bao gồm:

 • Theo dõi chi phí: Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi chi phí của dự án. Các công cụ này bao gồm báo cáo chi phí, phân tích chi phí và cảnh báo vượt ngân sách.
 • Theo dõi thanh toán: Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi thanh toán của dự án. Các công cụ này bao gồm báo cáo thanh toán, phân tích thanh toán và cảnh báo thanh toán trễ.

Quản lý tài liệu

Các tính năng quản lý tài liệu của Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu lưu trữ và truy cập các tài liệu dự án. Các tính năng này bao gồm:

 • Lưu trữ tài liệu: Procore cung cấp không gian lưu trữ an toàn cho các tài liệu dự án.
 • Truy cập tài liệu: Procore cho phép các bên liên quan truy cập tài liệu dự án từ bất kỳ đâu.

Quản lý nhân sự

Các tính năng quản lý nhân sự của Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi nhân viên và lịch trình làm việc. Các tính năng này bao gồm:

 • Theo dõi nhân viên: Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi nhân viên của mình, bao gồm thông tin liên hệ, hồ sơ đào tạo và lịch sử làm việc.
 • Theo dõi lịch trình làm việc: Procore giúp các nhà thầu và chủ sở hữu theo dõi lịch trình làm việc của nhân viên. Các công cụ này bao gồm lịch làm việc, lịch trình làm việc và báo cáo thời gian.

Các tính năng của Procore được thiết kế để giúp các nhà thầu và chủ sở hữu cải thiện hiệu quả và thành công của các dự án xây dựng của họ.

Những lợi ích khi sử dụng Procore:

Tăng cường giao tiếp và hợp tác giữa các bên liên quan

Procore cung cấp một nền tảng duy nhất cho tất cả các bên liên quan của dự án, bao gồm các nhà thầu, nhà quản lý xây dựng, nhà thầu phụ và chủ sở hữu. Điều này giúp cải thiện giao tiếp và hợp tác giữa các bên liên quan, dẫn đến:

 • Giảm thiểu xung đột và hiểu lầm
 • Tăng tốc độ ra quyết định
 • Cải thiện chất lượng công việc

Cải thiện khả năng truy cập và chia sẻ thông tin

Procore cung cấp một nơi lưu trữ an toàn cho tất cả các thông tin dự án, bao gồm kế hoạch, tài liệu, báo cáo và hình ảnh. Điều này giúp cải thiện khả năng truy cập và chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan, dẫn đến:

 • Giảm thời gian cần thiết để tìm kiếm thông tin
 • Tăng cường khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu
 • Giảm thiểu rủi ro

Giảm thiểu sai sót và lãng phí

Procore cung cấp các công cụ để tự động hóa các quy trình và theo dõi tiến độ. Điều này giúp giảm thiểu sai sót và lãng phí, dẫn đến:

 • Tăng hiệu quả
 • Giảm chi phí
 • Cải thiện chất lượng công việc

Tăng cường khả năng tuân thủ các quy định

Procore cung cấp các công cụ để giúp các doanh nghiệp tuân thủ các quy định xây dựng. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và bảo vệ doanh nghiệp khỏi các hình phạt.

Tăng cường bảo mật dữ liệu

Procore sử dụng các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ dữ liệu của khách hàng. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng khỏi bị truy cập trái phép.

Procore là một nền tảng quản lý dự án xây dựng dựa trên đám mây, cung cấp cho các nhà thầu và chủ sở hữu một bộ công cụ để quản lý hiệu quả các dự án xây dựng của họ. Procore cung cấp một loạt các tính năng bao gồm quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý an toàn, quản lý tài chính, quản lý tài liệu và quản lý nhân sự.

Procore là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các doanh nghiệp xây dựng cải thiện hiệu quả và thành công của họ. Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng quản lý dự án xây dựng có thể giúp bạn nâng cao hiệu quả, thì Procore là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Index