Định mức xây dựng là gì? Khi nào cần quan tâm tới định mức xây dựng?

Dinh muc xay dung la gi Khi nao can quan tam toi dinh muc xay dung

Định mức xây dựng là gì?

Định mức xây dựng là quy định về mức hao phí cần thiết vật liệu, nhân công và máy móc để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng. Định mức xây dựng được sử dụng để lập dự toán xây dựng, là căn cứ để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Có những loại định mức xây dựng nào?

Hệ thống định mức xây dựng bao gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức chi phí.

 • Định mức kinh tế – kỹ thuật gồm:
  • Định mức cơ sở: Là định mức được xác định trên cơ sở các điều kiện kỹ thuật, kinh tế, tổ chức thi công xây dựng phổ biến, tiên tiến, hiện đại, phù hợp với các quy định hiện hành.
  • Định mức dự toán: Là định mức được xác định trên cơ sở định mức cơ sở, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng công trình.
 • Định mức chi phí gồm:
  • Định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%): Là định mức được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí nhân công, vật liệu, máy thi công đối với tổng chi phí xây dựng công trình.
  • Định mức tính bằng giá trị: Là định mức được xác định bằng giá trị chi phí nhân công, vật liệu, máy thi công đối với một đơn vị khối lượng công việc xây dựng.

Khi nào cần quan tâm tới định mức xây dựng?

Định mức xây dựng là căn cứ quan trọng để lập dự toán xây dựng, là cơ sở để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, các đối tượng sau cần quan tâm tới định mức xây dựng:

 • Chủ đầu tư, ban quản lý dự án: Để lập dự toán xây dựng, xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
 • Nhà thầu: Để lập dự thầu, xác định giá trúng thầu, làm cơ sở để quản lý chi phí thực hiện hợp đồng xây dựng.
 • Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng: Để kiểm tra, giám sát chi phí đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động xây dựng cũng cần quan tâm tới định mức xây dựng để có thể hiểu rõ hơn về chi phí xây dựng, từ đó có thể đưa ra các quyết định đúng đắn trong hoạt động xây dựng

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Index