Mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất 2024

Mau hop dong giao khoan nhan cong moi nhat nam 2024

Một trong những vấn đề đau đầu của chủ nhà khi xây nhà đó là làm hợp đồng giao khoán thi công và hợp đồng giao khoán nhân công cho các tổ đội thi công. Giá xây nhà hiểu được khó khăn này của chủ nhà nên cung cấp mẫu hợp đồng giao khoán nhân công mới nhất năm 2024. Chi tiết tại bài viết dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIAO KHÓAN NHÂN CÔNG THI CÔNG NHÀ DÂN

Số: …/…/…

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại …

Bên giao khoán:

 • Ông/Bà: …
 • Sinh ngày: …
 • Chứng minh nhân dân số: …
 • Cấp ngày … tháng … năm … tại …
 • Địa chỉ: …

Bên nhận khoán:

 • Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Doanh nghiệp tư nhân …
 • Địa chỉ: …
 • Điện thoại: …
 • Fax: …
 • Email: …

Sau khi thoả thuận, các bên thống nhất ký kết hợp đồng giao khoán nhân công thi công nhà dân với các nội dung sau:

Điều 1. Đối tượng hợp đồng

Bên giao khoán giao khoán cho bên nhận khoán thi công các công việc xây dựng nhà ở dân dụng tại địa chỉ: …

Điều 2. Nội dung công việc

 • Khối lượng công việc: …
 • Chất lượng công việc: …
 • Thời gian thi công: …

Điều 3. Giá cả

 • Giá khoán: …
 • Phương thức thanh toán: …

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của bên giao khoán

 • Quyền của bên giao khoán:
  • Yêu cầu bên nhận khoán thực hiện đúng nội dung công việc, chất lượng công việc và thời gian thi công đã thoả thuận.
  • Giám sát quá trình thi công của bên nhận khoán.
  • Yêu cầu bên nhận khoán bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận khoán gây ra.
 • Nghĩa vụ của bên giao khoán:
  • Cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công cho bên nhận khoán.
  • Cung cấp đầy đủ nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công cho bên nhận khoán.
  • Thanh toán đầy đủ giá trị công việc cho bên nhận khoán theo thoả thuận.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận khoán

 • Quyền của bên nhận khoán:
  • Yêu cầu bên giao khoán cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ thi công.
  • Yêu cầu bên giao khoán thanh toán đầy đủ giá trị công việc theo thoả thuận.
 • Nghĩa vụ của bên nhận khoán:
  • Thực hiện đúng nội dung công việc, chất lượng công việc và thời gian thi công đã thoả thuận.
  • Tuân thủ các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
  • Bồi thường thiệt hại do lỗi của bên nhận khoán gây ra.

Điều 6. Giải quyết tranh chấp

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có tranh chấp phát sinh, các bên sẽ giải quyết bằng thoả thuận. Trường hợp không thoả thuận được, các bên sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Cam kết của các bên

Các bên cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng này.

Đã đọc kỹ và đồng ý với các nội dung trên

Bên giao khoánBên nhận khoán
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

 • Hợp đồng giao khoán nhân công thi công nhà dân cần được lập thành văn bản và có đầy đủ chữ ký của các bên.
 • Hợp đồng cần quy định rõ các nội dung về đối tượng hợp đồng, nội dung công việc, giá cả, thời gian thi công, quyền và nghĩa vụ của các bên, phương thức giải quyết tranh chấp.
 • Chủ đầu tư cần giám sát chặt chẽ quá trình thi công của nhà thầu để đảm bảo chất lượng công trình.

Xem thêm:

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Index