Giấy phép xây dựng là gì? 3 loại giấy phép

Giay phep xay dung la gi Co may loai giay phep


Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để thực hiện việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Theo quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014, giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để thực hiện việc xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình theo quy hoạch xây dựng, bao gồm cả giấy phép quy hoạch xây dựng.

Giấy phép xây dựng có vai trò quan trọng trong việc quản lý quy hoạch đô thị, xây dựng và bảo vệ cảnh quan đô thị. Giấy phép xây dựng là cơ sở để chủ đầu tư thực hiện việc xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và mỹ quan đô thị.

Các loại giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng được phân thành các loại sau:

 • Giấy phép xây dựng mới: cấp cho các công trình xây dựng mới.
 • Giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo: cấp cho các công trình xây dựng đã được cấp phép xây dựng hoặc công trình xây dựng được xây dựng theo quy hoạch xây dựng nhưng chưa được cấp phép xây dựng và phù hợp với quy hoạch xây dựng, pháp luật về xây dựng.
 • Giấy phép xây dựng di dời: cấp cho các công trình xây dựng cần phải di dời.

Các điều kiện cấp giấy phép xây dựng

Để được cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với khu đất xây dựng công trình.
 • Có thiết kế xây dựng được lập phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng.
 • Có giấy phép quy hoạch xây dựng đối với trường hợp xây dựng công trình trong khu vực đã được lập quy hoạch xây dựng, nhưng chưa có dự án đầu tư xây dựng hoặc chưa có quyết định đầu tư dự án xây dựng.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng được thực hiện như sau:

 1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại cơ quan có thẩm quyền.
 2. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc thông báo cho chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép xây dựng.
 4. Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo thời điểm khởi công xây dựng cho cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 103 Luật Xây dựng năm 2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất hợp pháp đối với khu đất xây dựng công trình.
 • Bản sao thiết kế xây dựng đã được thẩm định.
 • Giấy phép quy hoạch xây dựng đối với trường hợp xây dựng công trình trong khu vực đã được lập quy hoạch xây dựng, nhưng chưa có dự án đầu tư xây dựng hoặc chưa có quyết định đầu tư dự án xây dựng.

Hiệu lực của giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp. Trong thời hạn này, nếu chủ đầu tư chưa thi công thì phải xin gia hạn giấy phép xây dựng.

Giấy phép xây dựng được cấp có thời hạn khi công trình xây dựng phải di dời theo quy hoạch xây dựng được duyệt. Trong thời hạn ghi trong giấy phép xây dựng, nếu chủ đầu tư chưa di dời công trình thì giấy phép xây dựng hết hiệu lực.

Xem thêm :

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh
Index